Modlitwa Anioł Pański z papieżem Franciszkiem(Vatican Service News – 16.07.2017)

 
 
 

Mimo wielkiego upału panującego w Rzymie, niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem zgromadziła tysiące wiernych i turystów. Ojciec święty w atmosferze wakacyjnej zadał zgromadzonym pytanie : czy nasze serca są otwarte na przyjęcie z wiarą ziarna Słowa Bożego ? Analizując Jezusową przypowieść o siewcy, zauważył, że Jezus-Siewca “się nie narzuca, lecz proponuje siebie; nie przyciąga nas podbijając nas, ale dając siebie”. – Cierpliwie i hojnie szerzy On Swoje Słowo, które nie jest klatką lub pułapką, ale ziarnem przynoszącym owoc. W jaki sposób? Jeśli je przyjmiemy – tłumaczył papież. Po krótkiej katechezie i modlitwie papież Franciszek pozdrowił zgromadzonych i życzył wszystkim dobrej niedzieli.

Dodaj komentarz