Papież Benedykt przesłał telegram na uroczystości pogrzebowe kard. Meisnera(Vatican Service News – 17.07.2017)

 
 
 

Papież Senior, jak coraz chętniej nazywa ojca świętego Benedykta XVI dzisiejszy świat katolicki, wysłał do Kolonii specjalny telegram, który był odczytany nad trumną kardynała Meisnera. W telegramie czytamy :„Wiemy, że dla niego, zamiłowanego pasterza i ojca duchownego, było trudno opuścić pełniony urząd i to właśnie w chwili, kiedy Kościół potrzebował duszpasterzy przekonanych i umiejących oprzeć się dyktaturze ducha czasu… Jednak potrafił zrobić miejsce innym i żyć dogłębną pewnością, że Pan nie opuści swojego Kościoła, nawet jeśli łódź zdaje się wywracać”. Kardynał Meisner był wieloletni przyjacielem papieża Benedykta XVI i emertyowanym już metropolitą Kolonii w Niemczech .  Słowa te napisał Benedykt XVI w przesłaniu na pogrzeb swojego przyjaciela kard. Joachima Meisnera. Uroczystości żałobne po śmierci emerytowanego metropolity Kolonii odbyły się w tym mieście 15 lipca.

Dodaj komentarz