22 dzień dla św. Charbela

 
 
 

Dzisiaj, jak w każdy 22 dzień miesiąca w Annaya, przeszła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem z Pustelni do Grobu św. O. Charbela. Od wielu lat w procesji uczestniczą tłumy wiernych, którzy przybywają z całego świata, by wraz z p. Nouhad Al-Chami dziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o wstawiennictwo  św. Charbela.  Przypomnijmy, że p. Nouhad to kobieta uzdrowiona z paraliżu i zoperowana podczas snu przez św. Charbela w 1993r., wówczas św. Charbel powiedział do niej:

“Zoperowałem cię, aby ludzie się nawracali, widząc, że zostałaś cudownie uzdrowiona. Wielu ludzi oddaliło się od Boga, przestali się modlić, przystępować do sakramentów i żyją tak jakby Bóg nie istniał. Proszę cię, abyś uczestniczyła we Mszy św. w klasztorze Annaya 22 dnia każdego miesiąca. Na pamiątkę twojego uzdrowienia, do końca ziemskiego życia, w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz 22 dnia każdego miesiąca twoje pooperacyjne rany będą krwawić”.

7
W ten szczególny dzień prośmy św. Charbela o pokój na świecie, za Papieża Franciszka, za wszystkich biskupów, kapłanów i osoby powołane do kapłaństwa, do życia zakonnego, konsekrowanego i misyjnego. Prośmy za wszystkich chorych, cierpiących o siłę i nadzieję. Prośmy za wszystkie osoby z Domów Modlitwy, prosząc  o zdrowie i Bożego Błogosławieństwo.

Św. Charbelu wstaw się za każdą osobą, która prosi Cię w intencji…

Litania do św. Charbela

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Charbelu, módl się za nami.

Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga

– Umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Bohaterze pobożności, Miłości i Wiary,

Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pra­gnienie,

Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające dusze i ciało,

Święty Charbelu, hojny Dawco, przepełniający wszystko,

Święty Charbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami sły­nący,

Święty Charbelu, Wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,

Święty Charbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współ­czucia,

Święty Charbelu, Aromacie drogocenny przenikający świat,

Święty Charbelu, Wielki Sługo Najświętszego Sakramen­tu i Najświętszej Maryi Panny,

Święty Charbelu, Przykładzie pobożności, zdumiewający

dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chry­stusa,

Święty Charbelu, hojny Dawco napełniający błogosławień­stwami Stworzenia,

Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,

Święty Charbelu, Światło Oświecające Kościół Boży,

Święty Charbelu, Światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,

Święty Charbelu, wdzięczny Powierniku wysłuchujący próśb Wiernych,

Święty Charbelu, Niewinny i Posłuszny ponad wszelką chwalę,

Święty Charbelu, Biedaku kochający i przyjmujący z mi­łością każde cierpienie,

Święty Charbelu, Głosie wołający i budzący sumienia

Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości nasze­go stulecia,

Święty Charbelu, Aniele w naturze człowieka,

Święty Charbelu, bezcenny Klejnocie Zakonów,

Święty Charbelu, Skarbie nasz i wieczna chlubo.

Baranku Boży… (3x)

 

  1. Módl się za nami św. Charbelu, wielki Pustelniku Boga
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty św. Charbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zra­niłeś pięknością swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im Miłosierdzie.

Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest ko­nieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się.

Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski………….. o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Św. Charbelu- módl się za nami/x3

M.Wróbel

Fot: Annaya- Saint Charbel

2 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.