A z nich największa jest miłość – rozwiązany problem uchodźców w Apuglii (Vatican Service News – 31.10.2019)

 
 
 

Kard. Konrad Krajewski we wrześniu odwiedził przebywających w Apuglii uchodźców i migrantów, którzy pracują w tamtejszych winnicach i gajach oliwnych bez żadnych dokumentów, mieszkając w bardzo trudnych warunkach. Dzięki współpracy z tamtejszą diecezją i lokalnymi władzami udało się problem rozwiązać. Bezdomni i uchodźcy zostaną zameldowani w budynkach parafialnych i klasztornych i na tej podstawie będzie można starać się o wydanie odpowiednich dokumentów. Mówi burmistrz gminy San Severo Francesco Miglio. “To pierwszy, bardzo ważny krok, pierwszy protokół tego typu podpisany we Włoszech. Pociągnięta tym przykładem także pobliska gmina Torre Maggiore, jest gotowa podpisać z diecezją podobny dokument ” – podkreślił Burmistrz. 

Leave a reply

Your email address will not be published.