Angelus Domini z placu świętego Piotra (Vatican Service News – 10.11.2019)

 
 
 

W dzisiejszą niedzielę na placu świętego Piotra zgromadziło się wielu pielgrzymów i Rzymian, którzy przyszli by wysłuchać krótkiej niedzielnej katechezy Ojca Świętego oraz wspólnie pomodlić się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Czas listopadowy jest okresem zmniejszonej aktywności pielgrzymkowej, mimo tego plac świętego Piotra wypełni się dzisiaj pielgrzymami. Papież przywitał wszystkich , przechodząc do dzisiejszej niedzielnej ewangelii opowiadającej o spotkaniu Jezusa z pytającymi o wiarę w zmartwychwstanie saduceuszami. Drodzy Bracia i Siostry , dzień dobry . Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam nauczanie Jezusa o zmartwychwstaniu umarłych. Jezus zagadnięty przez saduceuszów niewierzących w zmartwychwstanie, odpowiedział, że będąc uczestnikami zmartwychwstania nie będziemy się żenić ani wychodzić za mąż. Tą odpowiedzią Jezus zachęca nas do pomyślenia,że ten ziemski wymiar nie jest jednym jedynym ale istnieje inny, wieczny dający nam nadzieję na życie poza śmiercią w wieczności. Bardzo potrzebujemy tej nauki Jezusa w dzisiejszych czasach. Ta wyraźna pewność Jezusa co do zmartwychwstania opiera się na całkowitej wierności Bogu Ojcu. Człowiek zastanawia się nad tym do kogo będzie należało nasze życie po śmierci? Jezus odpowiada,że życie należy do Boga, który nas bardzo miłuje . Bóg nie jest Bogiem umarłych lecz żywych. Oto mądrość w której objawia się tajemnica zmartwychwstania bo objawia się tajemnica życia. Nie ma życia gdzie jest roszczenie, gdzie jest egoizm. Będąc egoistą jesteś już duchowo martwy. Po modlitwie Angelus Domini Papież pozdrowił pielgrzymów przybyłych dzisiaj na plac świętego Piotra. Nawiązał i wspomniał o nowo błogosławionych w Kościele w ostatnich dniach. Przypomniał problem mieszkańców Sudanu Południowego. Napomniał odpowiedzialnych za pomoc i pokój w Sudanie by nie zapominali o prymacie pokoju nad wojną . Na zakończenie życzył wszystkim dobrej niedzieli i prosił o modlitwę w jego intencjach.

Leave a reply

Your email address will not be published.