Anioł Pański w niedzielę Chrztu Pańskiego z Ojcem Świętym Franciszkiem (Vatican Service News – 12.01.2020)

 
 
 

Niedziela Chrztu Pańskiego to wyjątkowy dzień, który rozpoczął się celebracją sakramentu Chrztu świętego w kaplicy Sykstyńskiej. Papież przyjął do Wspólnoty Kosciola Chrystusowego 32 dzieci. W samo południe, tradycyjnie spotkał się z licznie przybyłymi dzisiaj do Watykanu wiernymi. W krótkiej katechezie nawiązał do dzisiejszej uroczystości oraz niezwykłej mocy ducha, jaka kryje się w sakramencie Chrztu świetego. Odniósł się do dzisiejszej Ewangelii wskazując na pokorę Jana Chrzciciela oraz na znaczenie tego wielce symbolicznego aktu, jaki wydarzył się nad Jordanem. To chwila kiedy Bóg Ojciec uroczyście obwieszcza światu, że oto Ten , który przyjmuje z rąk Jana Chrzest z wody jest Synem Bożym, umiłowanym w którym Ojciec upodobał sobie. W tej chwili widzimy niezwykła jedność całej Trójcy Świętej , Ojca , Syna i Ducha Świętego, który spoczywa nad Jezusem Chrystusem podczas aktu chrztu Janowego. Zawierzmy nasze życie , uświęcone w sakramencie Chrztu świetego Matce Najświętszej, niechaj prowadzi nas do spotkania ze swoim Synem , naszym Panem Jezusem Chrystusem. Papież pozdrowił zgromadzonych przekazując życzenia dobrej niedzieli i prosząc o pamięć w modlitwie.

Leave a reply

Your email address will not be published.