Anioł Pański w uroczystość Objawienia Pańskiego (Vatican Service News – 06.01.2018)

 
 
 

Ojciec święty Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Panski . Dzisiejsszą krótką katechezę poświęcił  naszym postawom wobec Jezusa. Podkreślił , że jesteśmy powołani “do naśladowania przykładu Mędrców: bycia starannymi w poszukiwaniu, gotowymi zadać sobie trud, aby spotykać Jezusa w naszym życiu. Szukać Go, aby oddać mu pokłon, aby uznać, że On jest naszym Panem, Tym, który wskazuje prawdziwą drogę, którą trzeba pójść. Jeśli mamy taką postawę, Jezus naprawdę nas zbawia, a my możemy żyć pięknym życiem, możemy wzrastać w wierze, w nadziei, w miłości wobec Boga i naszych braci”.Ojciec święty wskazał przy tym na przeszkody, które oddalają nas od poznania Jezusa. Są nimi samolubstwo  i obojętność.
Samolubstwo może prowadzić do tego, by traktować przyjście Jezusa w naszym życiu jako zagrożenie. Wówczas staramy się usunąć lub uciszyć orędzie Jezusa. Kiedy następują po sobie ludzkie ambicje, wygodniejsze perspektywy, skłonności do zła to wówczas Jezus jest postrzegany jako przeszkoda – stwierdził Franciszek. Z drugiej strony istnieje pokusa obojętności. Chociaż wiemy, że Jezus jest Zbawicielem, wolimy żyć tak, jakby nim nie był: zamiast zachowywać się zgodnie z naszą wiarą chrześcijańską, idziemy za zasadami świata, które prowadzą do zaspokojenia skłonności do arogancji, pragnienia władzy i bogactwa – zauważył papież.

Dodaj komentarz