Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem ( 16.02.2020)

 
 
 

W piękne niedzielne południe Ojciec Święty Franciszek powitał wszystkich zgromadzonych. Przeszedł do omówienia dzisiejszej Ewangelii, która pochodzi z kazania na Górze. Powinnismy być narzędziem wolności Boga, byśmy nie byli niewolnikami grzechu. Jego konsekwencjami są wojny . Popatrzymy na Syrię. Zabici i ranni to owoce ludzkich złych namiętności. Brakuje im właściwego podejścia do prawa pozostawionego nam przez Boga. Jezus zachęca nas od formalnego przestrzegania prawa Bożego do przeżywania go sercem. Z serca pochodzą i dobre i zle uczynki. To nienawiść i rywalizacja zabijają w nas miłość braterską. Zle słowo , złe intencje stoją u źródeł wszelkich wojen i nienawiści. Jezus zdaje sobie sprawę, że przykazania nie są łatwe, dlatego oferuje nam swoją pomoc. Przyszedł na świat by obdarzyć nas swoją łaską. Dzisiaj prosi nas byśmy postępowali drogą miłości, którą On nam wskazał. Niech Dziewica Maryja pomaga nam podążać drogą wytyczoną przez Jej Syna. po modlitwie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich przybytych na dzisiejsze spotkanie. Pozdrowił pielgrzymów w Chorwacji, Serbii, Hiszpanii, Francji i Holandii oraz przybyłych Włochów. Prosił o pamięć modlitewną.

Leave a reply

Your email address will not be published.