Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem (Charbel TV News – 05.07.2020)

 
 
 

Podczas dzisiejszej modlitwy południowej Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek zwrócił się do zebranych na placu świętego Piotra pielgrzymów i Rzymian. Powiedział m.in. „Podobnie jak Ojciec ma szczególne upodobanie «prostaczków», tak i Jezus zwraca się do «utrudzonych i obciążonych». Wręcz stawia siebie pośród nich, ponieważ jest «łagodny i pokorny sercem» (w. 29), podobnie jak w pierwszym i trzecim błogosławieństwie, mówiących o pokornych czy ubogich w duchu oraz łagodnych (por. Mt 5, 3.5) – powiedział Franciszek. – Jezus, «cichy i pokorny», nie jest wzorem dla zrezygnowanych, ani też jedynie ofiarą, ale jest człowiekiem, który żyje w tym stanie «z serca» w pełnej przejrzystości dla miłości Ojca, czyli dla Ducha Świętego. On jest wzorem «ubogich w duchu» i wszystkich innych «błogosławionych» z Ewangelii, którzy pełnią wolę Boga i dają świadectwo o Jego królestwie.“

Leave a reply

Your email address will not be published.