Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem (Vatican Service News – 04.08.2019)

 
 
 

Dzisiejsze południowe spotkanie modlitewne odbywa się w pięknej, bardzo upalnej pogodzie , Na placu świętego Piotra zebrało się wielu pielgrzymów i mieszkańców Rzymu. Papież po przywitaniu pielgrzymów wygłosił krótką katechezę , dla której kanwą stała się dzisiejsza perykopa ewangelijna. Dzisiejsza ewangelia rozpoczyna się od sceny w której widzimy człowieka , który prosi Jezusa by rozwikłał jego wątpliwość prawną dotyczącą dziedziczenia. Jezus wyjaśniając opowiada przypowieść o bogatym głupcu . Papież zachęcił byśmy czytali fragmenty Ewangelii którą omawia. Bogaty człowiek stawia przed sobą trzy pragnienia. Słowo które Bóg do niego kieruje anuluje jego projekty. Tej nocy umrzesz, mówi Pan Bóg. Tej nocy oddasz życie. W życiu myślimy o bogactwach , znamy te wszystkie historie kiedy po śmierci przychodzą bliscy by dzielić majątek. Pozostawiając majątek pozostawiamy podziały. Tak jest z tym kto gromadzi skarb dla siebie a nie staje się bogaty Bogiem. Dobra materialne są niezbędne dla życia ale nie mogą być celem samym w sobie. Jezus zaprasza nas byśmy zauważyli ,że bogactwa mogą nas odwracać od rzeczy najważniejszych. Powinniśmy dążyć do życia realizowanego według stylu ewangelicznego. Kochać Boga całą istotą a bliźniego w służbie darowania siebie innym. Po modlitwie Angelus Domini Papież Franciszek nawiązał do cierpienia ofiar z USA . Papież nawiązał do rocznicy śmierci świętego proboszcza z Ars , prosząc kapłanów by brali przykład ze świętości tego niezwykłego kapłana. Papież na zakończenie pozdrowił wszystkich z wielką miłością , życząc wszystkim dobrej niedzieli i smacznego obiadu.

Leave a reply

Your email address will not be published.