Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem (Vatican Service News -07.07.2019)

 
 
 

Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek nawiązał do słów dzisiejszej Ewangelii. Liczba siedemdziesiąt dwa jest zapowiedzią wysłania uczniów do wszystkich narodów . Do nich Jezus powiedział , że żniwo jest wielkie ale robotników mało. Prośba Jezusa jest zawsze aktualna, powinniśmy się modlić do Ojca by wysłał robotników na żniwo. Nasze modlitwy nie powinny się ograniczać do naszych osobistych potrzeb ale powinna mieć charakter uniwersalny. Jezus udziela wysyłanym wskazówek , jak mają głosić Dobrą Nowinę i jak mają się zachowywać .  Te wskazówki pokazują ,że misja Jezusa opiera się na modlitwie i przynosi pokój Królestwa Bożego, że jest świadectwem. Tak przeżywana misja Kościoła charakteryzuje się radością . Tak też kończy się misja siedemdziesięciu dwóch, kończy się radością . Radość wypływa z obietnicy,że ich imiona zostały zapisane w niebie. Radość z powodu bycia uczniem Chrystusa powinno przepełniać nas nadzieją ,że spotkamy się kiedyś z Jezusem w niebie.  Po modlitwie Angelus Domini Papież Franciszek pozdrowił przybyłych  pielgrzymów wyróżniając uczniów z USA oraz przybyłych pielgrzymów z Italii i Świata. Zauważył ,że wśród pielgrzymów jest bardzo wielu Polaków , których pozdrowił.  . Prosił o modlitwę w intencji ofiar ataku na obóz emigrantów . Życząc dobrej niedzieli i smacznego obiadu poprosił wszystkich o pamięć modlitewną .

Leave a reply

Your email address will not be published.