Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem(Vatican Service News – 15.09.2019)

 
 
 

W dzisiejszą niedzielę na placu świętego Piotra zgromadziło się bardzo wiele grup pielgrzymów i mieszkańców Rzymu, którzy przyszli by wysłuchać krótkiej katechezy papieża poprzedzającej niedzielną modlitwę Anioł Pański. Papież po przywitaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii. Osoby krytykujące Jezusa widzące Go w towarzystwie celników i grzeszników , mówią o Nim pogardliwie. Jezus cieszy się przyjmując nas przy swoim stole . Na drzwiach naszych świątyń moglibyśmy napisać : tutaj Jezus przyjmuje grzeszników i zaprasza ich do swego stołu. Bóg jest naszym Ojcem, czeka na nas , nie przestaje nigdy nas wyczekiwać . Każdy z nas jest synem marnotrawnym. Bóg kocha każdego takim jakim jesteśmy i tylko Jego miłość może zmienić nasze życie. Starszy Syn z przypowieści jest obrazem odrzucania miłości Boga. Bóg zbawia miłością a nie siłą proponując siebie a nie narzucając. Starszy syn nie akceptując miłosierdzia Ojca popełnia błąd. Mylimy się kiedy uważamy siebie za sprawiedliwych a innych oceniając jako złych. Bez Boga nikt z nas nie może pokonać zła. Weźmy Ewangelię i przeczytajmy dzisiejsze fragmenty. Jak można pokonać zło? Tylko przyjmując Boże przebaczenie. dzieje się tak zawsze w sakramencie spowiedzi. Bóg przebaczający zapomina nam nasze występki . Traci pamięć o naszych grzechach. Bóg w miłosierdziu usuwa zło. Nie ma już smutku . Daje nam prawdziwą radość. Odwagi. Z Bogiem nawet największy grzech może zostać odpuszczony. Po modlitwie Anioł Pański Papież Franciszek do wymiany więźniów pomiędzy Ukrainą i Rosją . Papież prosi by modlić się o pokój w tym regionie świata. Papież pozdrowił wszystkich którzy przybyli na plac świętego Piotra. Wspomniał o pielgrzymach z Polski w ramach pielgrzymki samochodów elektrycznych. Papież życzył wszystkim smacznego obiadu , dobrej niedzieli i prosił o modlitwę w Jego intencji.

Leave a reply

Your email address will not be published.