Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem(Vatican Service News – 25.08.2019)

 
 
 

Papież po dzisiejszym przywitaniu z wiernym , pielgrzymami i turystami przeszedł do krótkiej katechezy . Nawiązał do dzisiejszej Ewangelii. Miłowanie Boga i bliźniego jest warunkiem wejścia do nieba. To nie jest wygodne. Święty Paweł nazywa trud o miłość Boga i bliźniego dobrymi zawodami w których wystąpił. Jezus mówi dzisiaj : skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie… ludzie przypominać będą sytuacje w których, jak im się wydaje spotykali Boga . Ale czy te spotkania były otwieraniem się na miłość Boga. Niech nam w tym pomaga Dziewica Maryja. Ona przeszła przez ciasne drzwi, przyjęła Jezusa do swego życia, oddała swe życie bezwarunkowo Synowi Bożemu. Trwała nawet wtedy gdy nie rozumiała, kiedy miecz boleści przeszywał Jej duszę . Dlatego przyzywajmy pomocy Matki Najświętszej. Po modlitwie Angelus Domini papież pozdrowił przybyłych na plac pielgrzymów i Rzymian. Pozdrowił nowych seminarzystów przybyłych do Papieża. Papież nawiązał do pożaru w Amazonii prosząc o modlitwę by te pożary były jak najszybciej opanowane by płuco świata nie chorowało. Papież poprosił by nie zapominać o Nim na modlitwie.

Leave a reply

Your email address will not be published.