Apel Maryjny dzień 8 pielgrzymki – Preghiera Mariana (26.05.2019)

 
 
 

To już ósmy dzień pielgrzymowania księdza Jarka. Jutro , jak Pan Bóg pozwoli dotrze do Wadowic by w ten sposób w sposób szczególny ofiarować Bogu swoje życie, zawierzyć  Domy Modlitwy świętego Charbela Matce Najświętszej , która jest Matką świętego i pięknego początku. Modlimy się wraz z księdzem Jarkiem dzisiaj na zakończenie ósmego dnia pielgrzymowania. W chwili kiedy większość z nas odpoczywała On szedł, szedl dla Maryi, szedł również dla każdego z nas by prosić o łaskę Bożą w kazdej intencji którą przekazaliśmy prosząc o Bożą pomoc.

Leave a reply

Your email address will not be published.