Audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka (Vatican Service News -07.08.2019)

 
 
 

Aula Pawła VI była miejscem dzisiejszej audiencji generalnej. Mimo letniej pogody zdecydowano się na przeniesienie audiencji właśnie do auli ze względu na dobro pielgrzymów w związku z bardzo wysokimi temperaturami obowiązującymi w Rzymie. Papież podczas dzisiejszej katechezy nawiązał do misji Apostołów, poprzez których działy się znaki i cuda. Właśnie w nich dostrzegamy Kościół, który widzi ludzi będących w potrzebie, nie zamyka oczu i pragnie tworzyć dobre relacje, budować mosty przyjaźni i solidarności. W dzisiejszej katechezie Franciszek kontynuował cykl poświęcony Dziejom Apostolskim i odwołał się do pierwszego opisu uzdrowienia znajdującego się w tej księdze, a którego doświadczył chromy żebrak. Papież przypomniał historię chorego człowieka siedzącego u bram świątyni jerozolimskiej, gdyż prawo zabraniało mu wejścia do niej, a który zobaczył wchodzących tam na modlitwę Piotra i Jana. Ten człowiek – zaznaczył Papież – jest wzorcem wielu odrzuconych i wykluczonych przez społeczeństwo, proszących o wsparcie. Apostołowie widząc jego wzrok zachęcają go, aby spojrzał na nich inaczej, bo chcą go obdarzyć nie pieniędzmi, ale w imię Jezusa Chrystusa, łaską zdrowia. Na zakończenie Papież zachęcił do modlitwy o dar wdzięcznej pamięci wspominając dobrodziejstwa Bożej miłości, aby móc dawać świadectwo uwielbienia i wdzięczności wobec Boga.

Leave a reply

Your email address will not be published.