Biskupi Białorusi u Ojca Świętego. Prośba o modlitwę za kapłanów (2.02.2018)

 
 
 

W tych dniach w Watykanie przebywają biskupi z Białorusi – jest to wizyta Ad Limina Apostolorum. Na czele ośmiu biskupów stoi abp. metropolita Tadeusz Kondrusiewicz, któremu sakry biskupiej udzielił Jan Paweł II, a w latach 2002-2007 był arcybiskupem w Moskwie. Obecnie kieruje archidiecezją w Mińsku. Księża biskupi spotkali się, jak to jest w zwyczaju, z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Z jednym z biskupów ks. Jarosław przeprowadził rozmowę na Placu św. Piotra. Wywiadu udzielił stojący na czele diecezji grodzieńskiej bp. Aleksander Kaszkiewicz, Ukończył on Seminarium Duchowne w Kownie, był od roku 1981 proboszczem parafii Ducha Świętego w Wilnie. Dziesięć lat później papież Jan Paweł II mianował go biskupem nowo utworzonej diecezji grodzieńskiej. W swoim biskupim herbie umieścił słowa: Jezu, ufam Tobie. Od wielu lat jest przewodniczącym biskupów katolickich na Białorusi.
Z ks. Jarosławem poznali się wiele lat temu. Przed rozmową ks. Jarek wspomniał, kiedy to ks. biskup, a także abp. Tadeusz Kondrusiewicz i bp. Leon Dubrawski z Ukrainy oraz żyjący wówczas bp. Paweł Hnilica przybyli do Niegowici, gdzie zobaczyli m.in. pomnik ks. Karola Wojtyły. Było to podczas ostatniej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Gościli też w rodzinnym domu ks. Jarka, gdzie przyjechali po południu, po uroczystościach w Krakowie. Gdy wysiedli z samochodu na podwórku, w czerwonych strojach biskupich, zrobiło się nagle bardzo wesoło, bo śp. mama ks. Jarka Barbara szła akurat niosąc jedzenie świnkom. Nie wiedziała, że syn przyjedzie z tyloma biskupami. Była tym zaszokowana. Stanęła przejęta i mówi: – Jak dam świniom, to zaraz wam coś przygotuję. Jeden z księży biskupów zażartował : -To może tak od razu… Wszyscy śmiali się do rozpuku.
Ks. biskup dobrze pamiętał te odwiedziny, podczas których nie zabrakło oczywiście wspólnego posiłku i rozmów. Wczoraj dowiedział się że i mama i tata ks. Jarka już zmarli. Życie upływa…
– Spotykaliśmy się jeszcze wiele razy – mówi ks. Jarosław. – Również w Rzymie, ale ostatnio nie widzieliśmy się dawno. Tym bardziej miłe było to spotkanie po wielu latach.
Zapraszamy na materiał filmowy zrealizowany przez CharbelTV.

Dzisiaj rano ks. Jarosław będzie sprawował Eucharystię w Bazylice św. Piotra, obejmując modlitwą wszystkich, którzy o tę modlitwę prosili. Szczególnie będzie się modlił w intencji ciężko chorego księdza Mirosława Kaczmarczyka, który od kilku lat jest dziekanem i proboszczem w parafii Grobu Bożego w Miechowie. Ks. Jarosław prosi, aby w Domach Modlitwy św. o. Charbela objąć go gorącą modlitwą.
Ks. Mirosław został mianowany proboszczem przez dziś już nieżyjącego biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana. Z ks. Jarosławem łączą ich więzy przyjacielskie – kiedyś ks. Mirosław zaprosił go, by głosił rekolekcje, które jednak z różnych powodów się nie mogły odbyć. – I było nam żal…- dodaje ks. Jarek.
Prezentujemy fragment archiwalnego filmu z dnia 12 października 2013 roku., kiedy ks. Mirosław został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza przez biskupa Ryczana. Był tam wówczas obecny przyjaciel ks. Jarka, ks. prałat Henryk Jagodziński, który obecnie pełni odpowiedzialną funkcję w Nuncjaturze Apostolskiej w Indiach. – Pamiętajmy o nich w modlitwie – prosi ks. Jarek.

 

  • Módlmy się również dzisiaj w intencji wszystkich osób konsekrowanych.
    Jutro, jak zawsze w sobotę o godz. 17, wyemitowana zostanie katecheza ks. Jarosława po polsku i po włosku. Jej tematem będą kolejne przykazania Dekalogu.
    (oprac. BRS)

Leave a reply

Your email address will not be published.