Błogosławieństwo na pielgrzymi trud (15.09.2017- Vatican Service News)

 
 
 

Ks. Jarosław modlił się dzisiaj przy grobie św. Jana Pawła II za tych, którzy już znajdują się w podróży w Polsce, Italii i innych krajach., aby dotarli do miejsc zbiórek, z których wyruszą nocą w stronę Pompejów. Polaków czeka długa podróż – prawie 2 tys. km w jedną stronę. Pielgrzymkę poprowadzą przewodnicy przygotowani wcześniej do tego wyjazdu. Ks. Jarosław przywita pielgrzymów – zwłaszcza z Polski – jutro rano. Pierwsze spotkanie, wspólna modlitwa i nocleg będzie w Aquapartita koło Sarsiny, gdzie w niedzielę o godz. 10 odbędzie się wspólna Eucharystia. Wszyscy pątnicy dotrą do Pompei w niedzielę wieczorem. Ks. Jarosław modląc się przy grobie św. Jana Pawła II prosił go szczególnie, aby wszyscy mogli szczęśliwie dojechać i odbyć tę pielgrzymkę dla Matki Najświętszej. Z Bazyliki św. Piotra ks. Jarek udzielił błogosławieństwa wszystkim, którzy wyruszyli na spotkanie z Maryją – nasza Matką.

Podczas pielgrzymki będziemy szczególnie polecać Ojca Świętego Franciszka oraz papieża-emeryta Benedykta XVI, którego ostatnio miał zaszczyt również odwiedzić Polak – ks. Mariusz Kuciński, rozpoczynający kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy. Przekazujemy kilka fotografii z tego spotkania.(za Fundatione Vaticana Joseph Ratzinger- Benedetto XVI)

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published.