Bóg wysłuchuje naszych modlitw (Vatican Service News – 09.01.2019)

 
 
 
Dzisiejsza audiencja generalna w auli świętego Pawła VI zgromadziła kilka tysięcy pielgrzymów . Aula zapełniła się po brzegi.  Papież dzisiejszą katechezę  poświęcił tematowi modlitwy w Ewangelii św. Łukasza.
Bóg zawsze odpowiada na prośby człowieka i żadna modlitwa nie pozostanie niewysłuchana, ponieważ On jest Ojcem i nie zapomina o swoich cierpiących dzieciach . Papież Franciszek podkreślił, że Jezus był przede wszystkim człowiekiem modlitwy. Bardzo często widzimy Go w miejscu pustynnym, gdzie modli się do Ojca, modlił się podczas swojego chrztu oraz przed podjęciem ważnych decyzji. Modlił się również w czasie męki. Pocieszał niewiasty, polecał Bogu swoich oprawców, a łotrowi obiecał raj; modlił się także w chwili konania: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 45). „Modlitwa Jezusa – zaznaczył Papież – zdaje się łagodzić uczucia najbardziej gwałtowne, pragnienie zemsty i odwetu, jedna człowieka z jego najgorszym wrogiem: śmiercią”.

Franciszek przypomniał, że również w Ewangelii św. Łukasza znajdziemy słowa modlitwy „Ojcze nasz”, chociaż jest to wersja skrócona. Jezus daje też wtedy uczniom pewne polecenia, które określają postawę człowieka wierzącego. Wśród nich jest historia człowieka natrętnego, który niepokoi całą rodzinę pogrążoną we śnie prosząc o chleb dla przyjaciela i w końcu otrzymuje go. Podobnie zachowuje się ojciec, kiedy dziecko prosi o rybę, to ten nie podaje mu węża (por. Łk 11, 9-13).

Leave a reply

Your email address will not be published.