Category archives: Aktualności

  • Wczoraj ks. Jarosław dotarł do miasta Krnov w Republice Czeskiej, gdzie wielokrotnie przewodniczył modlitwom o uzdrowienie i uwolnienie za wstawiennictwem św. o. Charbela. Na wzniesieniu zwanym Cvilin znajduje się tam sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Pierwsze kroki ks. Jarek skierował właśnie tam, ... [read more]
  • WAŻNY KOMUNIKAT  Moi Drodzy Bracia i Siostry Jestem głęboko wstrząśnięty i zasmucony informacją o tym, że na dzień 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oklahomie przewidziano satanistyczny rytuał czarnej mszy. Zostałem również poinformowany, że w tym dniu oprócz czar... [read more]
  • Ks. Jarosław ze Świebodzina udał się wczoraj na Jasną Górę, aby podziękować Matce Bożej za czas szczególnej łaski w Chociulach. Objął modlitwą raz jeszcze wszystkich parafian z Ołoboku i tych, których spotkał w tamtych dniach. Wczoraj wieczorem koncelebrował Mszę św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Msz... [read more]
  • Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, na krótko przed 1200 rokiem. Był synem szlacheckiego, możnego rodu Odrowążów, krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża i jego następcy, Jana Prandoty, również Odrowąża. Pierwsze nauki pobierał zapewne w Krakowie w szkole katedralnej. Być mo... [read more]
  • Do przeżywania uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przygotowywało parafian z Chociuli ubiegłotygodniowe Triduum Maryjne.  Chociaż ks. proboszcz Tadeusz powrócił w niedzielę do parafii, zadowolony, że mógł pobyć ze swoimi chorymi rodzicami, a ks. Jarek godnie go zastępował, także wczo... [read more]