Category archives: Aktualności

  • Ojciec Święty spotkał się z grupą 150 bezdomnych, którzy z inicjatywy papieskiego jałmużnika zwiedzali po południu Muzea Watykańskie. Franciszek osobiście powitał ich w Kaplicy Sykstyńskiej: „Witajcie, to jest dom wszystkich, wasz dom. Jego drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich” – powiedział Papież... [read more]
  • W środę ks. Jarek odwiedził kolejny Dom Modlitwy św. Charbela nr 53, prowadzony przez p. Dorotę w Siedlcach. Podczas spotkania odmówiono wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, wszyscy otrzymali błogosławieństwo. Ks. Jarek poprowadził rozważanie na temat zjednoczenia cierpienia z Krzyżem Chrystusa.... [read more]
  • Tam, gdzie nie ma miłosierdzia, nie ma i sprawiedliwości, więc lud Boży cierpi z powodu sądu dokonywanego bez miłosierdzia. W ten sposób można streścić papieską homilię w poniedziałek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Komentując czytania mszalne Franciszek odwołał się do postaci trz... [read more]
  •     Wczorajsza piąta niedziela Wielkiego Postu - drugi dzień rekolekcji, które prowadzi ks. Jarek w Kleczy Dolnej w dekanacie wadowickim, rozpoczęła się od porannej Mszy św. , na którą zostali zaproszeni wyłącznie mężczyźni. Ks. Cielecki mówił do nich o tym, że jeśli otworzą serc... [read more]
  •   Maryjne sanktuarium w Pompejach, osławione blokowisko Scampia, więzienie noszące imię jednej z ofiar mafii oraz katedra strzegąca słynnej relikwii św. Januarego – to niektóre punkty papieskiej wizyty w Neapolu. Franciszek spędził tam cały dzisiejszy dzień. Ojciec Święty z samego ran... [read more]