Category archives: Aktualności

  • Papieskie prezenty, także dla Polaków ◊ Pozdrawiając wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek nie zapomniał o Polakach: „Pozdrawiając wiernych Polaków, duchowo łączę się z ich rodakami w całej Polsce, którzy dzisiaj zapalają wigilijne świece, potwierdzając swoje zaangażowanie solid... [read more]