Category archives: Ks. Jarosław Cielecki

  • Na Sycylii ks. Jarosław odwiedził pana Orazio Nicoloso , przedsiębiorcę, który całe swoje życie, wspólnie z bratem Antonio, poświęcił wulkanowi Etna. Miał nawet oprowadzać po nim Ojca Św. Jana Pawła II, gdy przybył on w tamte strony w 1994 roku. Decyzję zmienił miejscowy biskup, chociaż Ojciec Święt... [read more]