Czternasta rocznica śmierci świętego Jana Pawła II (Vatican Service News – 02.04.2019)

 
 
 

Przeżywamy dzisiaj czternastą już rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, Odchodząc z tego świata  święty Jan Paweł II pokazał, że ludzkie życie nie kończy się wraz ze śmiercią.    Nie wystarczy zatrzymać się tylko na wspomnieniach, naszym obowiązkiem jest przede wszystkim poznać nauczanie Ojca Świętego, a więc jego encykliki, adhortacje, listy, homilie i podjąć staranie by je zacząć wypełniać. Zwłaszcza jego słowa, które wypowiedział w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny to swoisty testament, który zostawił nam Polakom. Zwrócił uwagę, że kolejna rocznica odejścia św. Jana Pawła II to również pytanie o nasz stosunek do Boga.

Mówiąc, że on przeszedł do ‘Domu Ojca’ nie zapominajmy, że my również zmierzamy w tym samym kierunku, że ludzkie istnienie nie kończy się wraz ze śmiercią. Warto zatem zastanowić się: jak wygląda nasze życie? Kim dla nas jest Bóg? Czy rzeczywiście pragniemy się z Nim spotkać? Czy tęsknimy za Chrystusem?  Czy traktujemy Boga jako naszego Ojca?

Ojcze Święty , święty Janie Pawle II kochamy Cię  i prosimy:módl się za nami.

Leave a reply

Your email address will not be published.