Dzieci moje, nie lękajcie się – mówi dziś Matka Boża w Medjugorie (2.03.2020)

 
 
 

Dzisiaj rano, jak każdego drugiego dnia miesiąca pielgrzymi w Medjugorie gromadzili się w pobliżu tzw. błękitnego krzyża. Wspólna modlitwa trwała od wczesnych godzin rannych. Jak zawsze przybyła jedna z widzących – Miriana, która w pewnym momencie – jak twierdzi – miała kolejne widzenie Matki Bożej. Na zamieszczonym krótkim ujęciu z telefonu komórkowego widać, że twarz Miriany jest naznaczona cierpieniem. Możemy się tylko domyślać, że to cierpienie wynika z przekazywanych przez Matkę Boża treści lub też jest związane z tym szczególnym czasem, w którym znajduje się cała ludzkość. Dlatego też w dzisiejszym przesłaniu Matka Boża przekazuje: Drogie dzieci, nie obawiajcie się, bo ja wciąż jestem z wami.
Wyjątkowo zamieszczamy na naszym portalu to właśnie przesłanie w języku polskim i włoskim. Polecamy Matce Bożej i Jej wstawiennictwu wszystkie nasze sprawy. Przede wszystkim prosimy aby, sytuacja związana z koronawirusem nie stała się problemem nie tylko zdrowotnym, ale też aby nie miała większych konsekwencji dla sytuacji ekonomicznej świata. W niektórych krajach ostry kryzys ekonomiczny mógłby spowodować spustoszenie większe niż sam wirus, a w każdym razie spotęgować jego działanie.
Polecajmy też Matce Bożej ks. Jarosława, który od wielu lat pielgrzymuje do Medjugorie. Jak sam mówi, był tam już 17 razy. Szczególnie pamiętajmy o nim w środę o godz. 10, kiedy będzie przechodził zabieg chirurgiczny, by szczęśliwie powrócił do pełni sił. Ks. Jarek w najbliższych tygodniach (jeśli tylko zagoi się rana po zabiegu) pragnie złożyć Matce Bożej szczególny dar swojego życia – jest to niespodzianka, o której już on sam będzie mówił na naszym portalu.
Redakcja

Orędzie dane Mirjanie Soldo 2 marca 2020 roku

„Drogie dzieci, wasza czysta i szczera miłość przyciąga moje matczyne serce. Wasza wiara i ufność Ojcu Niebieskiemu są pachnącymi różami, które mi przynosicie, to najpiękniejszy bukiet róż złożony z waszych modlitw, uczynków miłosierdzia i miłości. Apostołowie mojej miłości, wy, którzy szczerym, czystym sercem staracie się naśladować Mojego Syna, wy, którzy Go szczerze kochacie, pomóżcie, bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Mojego Syna. Lecz dzieci, pomóżcie nie tylko słowami, ale i uczynkami oraz czystymi uczuciami, którymi wielbicie Ojca Niebieskiego. Apostołowie mojej miłości, to czas czuwania i proszę was o miłość. Nie osądzajcie nikogo, bo Ojciec Niebieski osądzi wszystkich. Proszę, żebyście kochali i szerzyli Prawdę, ponieważ Prawda jest stara, nie jest nowa, jest wieczna. Jest Prawdą. Świadczy o tym, że Bóg jest wieczny. Nieście światło Mojego Syna i rozpraszajcie ciemność, która coraz bardziej pragnie was ogarnąć. Nie lękajcie się. Z łaski i miłości Mojego Syna jestem z wami. Dziękuję wam”.

2 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.