Dziesięciolecie powstania ordynariatów personalnych (Vatican Service News- 05.11.2019)

 
 
 

Kościół Katolicki otwarty jest na powrót pod jurysdykcję Piotrową nawet najmniejszych wspólnot kościelnych, które czasami przez wieki żyjąc w Kościele Chrystusowym nie posiadały pełnej jedności z Piotrem. Przykładem tego w naszych czasach było utworzenie tak zwanych ordynariatów personalnych dla powracających do Kościoła Rzymskokatolickiego duchownych i wiernych z Kościoła Anglikańskiego, który odłączył się prze wiekami w wyniku konfliktu króla z papieżem od Rzymu. Dziesięć lat temu Papież Benedykt XVI opublikował konstytucję apostolską „Anglicanorum coetibus” powołującą ordynariaty personalne dla anglikanów, którzy chcą „wejść w pełną komunię z Kościołem katolickim”. Była to przełomowa decyzja, która pozwoliła wielu członkom tej wspólnoty nie porzucać wielopokoleniowych tradycji, ale jednocześnie być w jedności z Ojcem Świętym. Utworzenie ordynariatów dla wielu anglikańskich duchownych i wspólnot było prawdziwym „skokiem wiary”. Wymagało od nich porzucenia komfortu i bezpiecznego życia wynikającego z otrzymywanej z Kościoła anglikańskiego pensji, użytkowanych budynków, gwarancji emerytury.  Prośmy Boga by proces łączenia się Kościoła trwał nadal i by jak najwięcej wspólnot, które nie mają pełnej jedności zostało przyjętych pod “wspólny dach” Piotrowy w Kościele Chrystusowym

Leave a reply

Your email address will not be published.