Europejskie Spotkanie Młodych – przygotowania w Rydze (Vatican Service News – 27.12.2016)

 
 
 

Boże Narodzenie  w Rydze – stolicy Łotwy, przeżywano pod znakiem ostatnich przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych. To bowiem do  stolicy Łotwy ma przybyć około piętnaście tysięcy uczestników wydarzenia organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé. Spotkania organizowane są każdego roku w innym miejscu na świecie. Tym razem młodzież będzie się modliła w Rydze. Już od wielu tygodni bracia z Taizé oraz wolontariusze przygotowują to spotkanie. W stołecznych katedrach luterańskiej i katolickiej trwają codziennie modlitwy z charakterystyczną oprawą muzyczną, będącą wizytówką ekumenicznej wspólnoty z Taize. Przyciągają one coraz więcej osób. Jednocześnie w parafiach różnych wyznań chrześcijańskich prowadzona jest akcja informacyjna, zachęcającą rodziny do przyjmowania młodych pielgrzymów w swoich domach. A nie jest to wcale łatwe, biorąc pod uwagę specyficzną mentalność Łotyszy oraz fakt, że Ryga jeszcze nigdy nie była świadkiem tego typu wydarzenia. Ostatecznie jednak udało się przełamać pierwsze lody i zebrać taką liczbę zgłoszeń, że zdecydowana większość młodych znajdzie gościnę w rodzinach. Pielgrzymów przyjmą także plebanie i domy zakonne.

Leave a reply

Your email address will not be published.