Florenckie Promyki i Promyczki św. Charbela (14.01.2021)

 
 
 

Kilka tygodni temu przy parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej i św. Charbela powstała grupa apostolska o nazwie „Promyki św. Charbela”. Należą do niej dzieci, młodzież i starsi. Dzieci to oczywiście Promyczki, pozostali – Promyki. Codziennie modlą się jedną tajemnicą Różańca w łączności z tym szczególnym miejscem, jakim jest powstające sanktuarium dla Matki Bożej Wniebowziętej i pustelnia – jedyna identyczna jak w Libanie, w Annaya.
Grupa została ustanowiona z inicjatywy proboszcza ks. Jarosława. Mimo że obecnie udaje się on z błogosławieństwem mieszkań i rodzin w różne miejsca, wczoraj powrócił do parafii, aby modlić się wraz z Promykami św. Charbela. Podczas codziennej Mszy św. o godz. 19.30, której przewodniczył, a koncelebrował ks. Tadeusz, były też niektóre Promyczki ubrane w peleryny z wizerunkiem św. Charbela. Modlono się za chore dzieci, zwłaszcza mające cukrzycę. Ks. Jarek i jeden z Promyczków dźwigają wspólnie ten krzyż i postanowili, że jedna grupa Promyczków będzie cukrzyków. Najmłodszy ma 7 lat i jest już na insulinie, jest też chory 16-latek. Wszyscy po Mszy św. udali się w procesji do kaplicy św. Charbela w pustelni , po modlitwie podchodziły do figury świętego, prosząc o wstawiennictwo nie tylko dla siebie, ale i dla swoich rówieśników.
Dzisiaj ks. Jarek będzie przewodniczył Mszy św. godz. 15 w języku włoskim; poprzedzi ją Koronka do Bożego Miłosierdzia. Dziś Eucharystii o godz. 19.30 będzie przewodniczył i wygłosi kazanie ks. Tadeusz, a w piątek – ks. Jarosław.
Pamiętajmy o nim w modlitwie, ponieważ w piątek będzie również jego obrany dzień misyjny – wtedy, podobnie jak przed tygodniem, w sutannie i z krzyżem w dłoniach udaje się w miejsca publiczne, rozdaje obrazki i błogosławi wspierając dobrym słowem i radą. Jak sam mówi nie są to przypadkowe spotkania, ponieważ to sam Jezus prowadzi.

Leave a reply

Your email address will not be published.