Franciszek: Kościół musi się troszczyć o rozwiedzionych

 
 
 

Na pierwszej po lipcowej przerwie audiencji ogólnej, która odbyła się w Auli Pawła VI w Watykanie, Papież kontynuował cykl swoich katechez o rodzinie, rozpoczęty po zeszłorocznym Synodzie Biskupów. Tym razem Franciszek skupił się na opiece duszpasterskiej, którą Kościół powinien otaczać osoby rozwiedzione, żyjące w nowym związku.

„Kościół dobrze wie, że taka sytuacja jest sprzeczna z chrześcijańskim sakramentem. Jednak jego spojrzenie nauczyciela czerpie też z serca matki; serca, które ożywiane Duchem Świętym zawsze poszukuje dobra i zbawienia osób. Dlatego też Kościół  z „miłości do prawdy” ma obowiązek „dobrze rozeznać sytuację”. Tak wyraził się św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” (n. 84), wskazując na przykład na różnicę między tymi, którzy ucierpieli z powodu separacji, a tymi, którzy do niej doprowadzili. Musimy uczynić to rozeznanie” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty podkreślił, że jednym z głównych powodów, dla których wspólnota kościelna powinna troszczyć się o rodziny osób rozwiedzionych, jest dobro narodzonych w nich dzieci. Dzieci cierpią najbardziej z powodu zaistniałej sytuacji i dlatego nie można dodawać im nowych problemów. Stąd też Kościół powinien współpracować z rodzicami w chrześcijańskiej formacji tych dzieci. Papież podkreślił, że tak jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej, jak i cały Kościół, wielokrotnie zajmowali się problemem ponownych związków osób rozwiedzionych.

„W tych ostatnich dziesiątkach lat Kościół nie był ani niewrażliwy, ani też leniwy. Dzięki pogłębionej refleksji duszpasterzy, kierowanej i potwierdzonej przez moich poprzedników, bardzo wzrosła świadomość, że konieczne jest braterskie i pełne troski przyjęcie w miłości i prawdzie ochrzczonych, którzy zawarli nowy związek po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego. Osoby takie nie są bowiem ekskomunikowane, nie są ekskomunikowane! I nie powinny być traktowane jako takie: zawsze należą one do Kościoła” – podkreślił Papież.

Duszpasterze powinni zatem zachęcać rozwiedzionych „aby rozwijali nieustannie swoją przynależność do Chrystusa i Kościoła, przez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, uczestnictwo w liturgii, chrześcijańskie wychowanie dzieci, miłość i służbę na rzecz ubogich, z zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości i pokoju”. Franciszek podkreślił, że Kościół powinien być ojcowskim domem otwartym dla wszystkich, domem, w którym nie ma drzwi zamkniętych. W takim domu jest miejsce także dla tych, których drogi życiowe są poplątane. Obraz Dobrego Pasterza streszcza misję, którą Jezus otrzymał od swojego Ojca, a którą przekazał Kościołowi i każdemu ze swoich uczniów.

„Wszyscy chrześcijanie są powołani do naśladowania Dobrego Pasterza. Zwłaszcza rodziny chrześcijańskie mogą współpracować z Nim troszcząc się o rodziny zranione, towarzysząc im we wspólnotowym życiu wiary. Niech każdy wypełnia swoją rolę naśladując postawę Dobrego Pasterza, który zna każdą ze swych owiec i żadnej nie wyklucza ze swej nieskończonej miłości!” – zakończył Franciszek.

Ojciec Święty pamiętał też o obchodzonym dzisiaj w Rzymie święcie maryjnym związanym z Bazyliką Matki Bożej Większej. Po powrocie ze swoich zagranicznych pielgrzymek Franciszek składa tam zazwyczaj kwiaty przed obrazem Matki Bożej:

„Dzisiaj wspominamy w liturgii Matkę Bożą, jako Ocalenie Ludu Rzymskiego. Jej obraz czczony jest w Bazylice Santa Maria Maggiore. To nasza patronka, a Bazylika jest pierwszym kościołem na Zachodzie poświęconym Maryi. Zapraszam Was wszystkich, aby się do niej pomodlić … „

Na zakończenie audiencji nie zabrakło też krótkiego pozdrowienia polskich pielgrzymów.

Witam obecnych tu polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam siostry ze Zgromadzenia św. Elżbiety i wszystkie osoby konsekrowane, które wykorzystują czas wakacji na rekolekcje i ćwiczenia duchowe, usiłując pogłębić swoje więzi z Chrystusem i zaangażowanie we wspólnocie Kościoła. Jednoczę się z wami w modlitwie, prosząc Boga o dary Ducha Świętego niezbędne do wypełnienia misji powierzonej wam wraz z zakonnym charyzmatem. Niech wszystkim wam Bóg błogosławi! – powiedział Papież.

dw/ rv

Leave a reply

Your email address will not be published.