Głebsza współpraca kulturalna pomiędzy Polską i stolicą Apostolską (Vatican Service News – 07.06.2019)

 
 
 

Wicepremier Piotr Gliński i kard. Gianfranco Ravasi podpisali w Watykanie list intencyjny o współpracy między polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską Radą ds. Kultury. Współpraca dotyczy m.in. ochrony zabytków i dzieł sztuki, muzealnictwa, wspierania wymiany specjalistów w sprawach dotyczących konserwacji i ochrony dziedzictwa, popularyzowania dziedzictwa św. Jana Pawła II oraz promocji szlaków pielgrzymkowych. „Nie odnosi się jednak wyłącznie do historii” – mówi wicepremier Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Leave a reply

Your email address will not be published.