Gragnano przywitało Świętego Charbela

 
 
 

Wiadomo było, że poświęcenie figury św. o. Charbela w Gragnano będą wielką uroczystością, ale trudno było sobie wyobrazić, ze będzie to aż takie święto.
Po południu trzy autobusy z pielgrzymami pilotowane przez policyjny radiowoz dotary do Gragnano. Już przejście z parkingu do kościoła pw. Corpus Domini wzbudziło zainteresowanie mieszkańców. Taka liczna grupa idąca z narodowymi flagami i śpiewająca pieśni maryjne, eskortowana przez policjanótw zatrzymujacych ruch nie mogła przejść niezauważona, tym bardziej, e w mieście widać było plakaty zapowiadające uroczystość sw. Charbela.
Pielgrzymi zatrzymali się przed kościołem, oczekując na przybycie figury, która – jak już pisaliśmy . przez kilka miesięcy znajdowała się w posiadłości pp. Cascone.
Do powitania sw. Charbela przygotowywano się odmawiając różaniec. Figura została ustawiona najpierw u podnóża schodów. Do jej niesienia zgłosili się dwaj Polacy i dwaj Włosi.Wszyscy czekali na przyjazd biskupa Albano. Po poświeceniu i uroczystym wniesieniu figury do kościoła ks. proboszcz Emanuele Rosanowa powitał wszystkich dziękując za to, ze postać libańskiego swiętego stała się znana wiernym w Gragnano dzięki ks. Jarosławowi. Msze sw. celebrował w asyscie 8 księży Bp. Albano. W kazaniu, które tłumaczył ks- Jarosław mówił o potrzebie i sile modlitwy.
Po Komunii św. ks. Jarosław podziekował J.E. abp Albano i proboszczowi parafii św. Marka Eawangelisty za przyjęcie św . Charbela i zrozumienie dla kultu sw. Charbela.
Podziekowała też za to przedstawicielka polskich Domow Modlitwy Milena Wróbel.
Po zakonczeniu Mszy św. figura św. Charbela została w procesji wyniesiona z kościoła. Procesja ze świecami przeszła przez ulice miasta. Powitano ja w spósob niezwykly, sypiąc na drogę kwiaty, a nawet wystrzeliwując fajerwerki. Ks. Jarosław prosił św. Charbela, by pomagał wszystkim w ich trudnych sytuacjach dotyczacych zdrowia czy pracy.

Figurę sw. Charbela umieszczona w szklanej gablocie w kościele św. Marka. Gablota będzie otwierana raz w miesiacu, gdy ks. Jarosław przyjeżdżał będzie do Gragnano na modlitewne spotkania.
Uroczystości zakończyły sie po godz. 21. Z Gragnano pielgrzymi pojechali do Villa dei Cesari na uroczystą kolację u pp . Cascone.
Jak przebiegał ten najważniejszy z III Dni św. Charbela będziecie mogli zobaczyć na naszym portalu jutro, ponieważ zakończyła się bardzo późno.

1 Comment

Leave a reply

Your email address will not be published.