Kazanie o Matce Bożej (7.10.2019)

 
 
 

Po katechezie i chwili przerwy i rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz. Eucharystię koncelebrowali również księża wikariusze – ks. Noe i ks. Marcin.

Kazanie wygłosił ks. Jarek. Zwrócił w nim uwagę, jak bardzo Matka Boża nam pomaga. Przychodzi zawsze do każdego w potrzebie. Nigdy o tym nie możemy zapomnieć. Zapraszamy do wysłuchania kazania.


Zaraz po Komunii św. odmówiono modlitwę do Matki Bożej Wszystkich Narodów w Amsterdamie. Ks. Jarek rozdał obrazki z historią wydarzeń w Amsterdamie oraz modlitwą. Po Mszy św. była chwila czasu na posiłek.

Leave a reply

Your email address will not be published.