Ks. Jarosław spotkał się z ks. abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Episkopatu Polski

 
 
 

Ks. Jarosław spotkał się z ks. abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Episkopatu Polski

Ksiądz Jarosław Cielecki, podczas pobytu w parafii p.w. Wszystkich Świętych w miejscowości Kórnik w Wielkopolsce, gdzie głosi rekolekcje, wziął udział – wspólnie z proboszczem parafii – w rejonowym spotkaniu formacyjnym z kapłanami Archidiecezji Poznańskiej. Uczestniczył w nim metropolita ks. abp. Stanisław Gądecki wraz ze wszystkimi biskupami.

Podczas przerwy w spotkaniu ksiądz Jarosław miał możliwość krótkiej rozmowy z księdzem abpem metropolitą, przewodniczącym Episkopatu Polski. Przedstawił księdzu abpowi celebret kapłański i przedstawił swoją diecezję. Powiedział o historii pielgrzymowania z obrazem Matki Bożej Wniebowziętej, który przywiózł do parafii w Kórniku. Opowiedział o rozwoju kultu św. Charbela na terenie Polski, o powstających Domach Modlitwy i ich działalności. Ks. abp stwierdził: „ważne, żeby się modlili”, a ks. Jarosław obiecał, że wszyscy w Domach Modlitwy św. Charbela będą go otaczać pamięcią modlitewną. Ks. Jarosław przekazał arcybiskupowi filmy swojej reżyserii: o św. Charbelu i ks. Wojtyle. Podziękował też za obronę polskiego Kościoła i obronę rodziny oraz zwrócenie uwagi na nauczanie św. Jana Pawła II na temat rodziny. Krótkie, ale bardzo miłe spotkanie, niech będzie umocnieniem dla wszystkich czcicieli Matki Bożej z Niegowici oraz czcicieli św. Ojca Charbela.

Ks. Jarosław rozmawiał także z ks. dr Szymonem Sułkowskim, sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa, kierującym w poznańskiej Kurii Archidiecezjalnejreferatem parafialnych rad duszpasterskich, który znał już księdza ze słyszenia, z różnych parafii. Jemu również ks. Cielecki przybliżył charakter Domów Modlitwy św. Charbela, a także samą osobę świętego.

Poznań, 25.X.2014

Leave a reply

Your email address will not be published.