Księża z Afryki zasilają Kościół w USA i Europie (Vatican Service News – 12.08.2019)

 
 
 

Afryka jest ciągle kontynentem misyjny ale ta sama Afryka rodzi każdego roku największą liczbę kapłanów w świecie. To jest duchowa “spłata” długu wobec starego kontynentu, w którym Kościół przeżywa poważny kryzys powołań. Jak wskazują statystyki prowadzone w Kościele , zarówno w wielu krajach Europy jak i USA szybko rośnie liczba księży urodzonych w Afryce, a od ponad 50 lat dramatycznie spada liczba rdzennych Europejczyków i Amerykanów wstępujących w szeregi duchowieństwa. Odwraca się kierunek działań misyjnych. Teraz to Afrykańscy kapłani niosą Słowo Boże za morze i ocean i każdego dnia stają się, w coraz większym stopniu, ważną częścią struktury Kościoła katolickiego w Europie i USA.

Leave a reply

Your email address will not be published.