Maryjo wybaw nas… (11.03.2018)

 
 
 

O Matko wszystkich ludzi i narodów! Ty, która znasz cierpienia i nadzieje ich wszystkich. Ty, która czujesz po macierzyńsku walkę pomiędzy złem i dobrem. Między światłem i ciemnością. Walkę, która wstrząsa tym światem. Prosimy Cię, usłysz nasze wołanie, które wypływa z działania Ducha Świętego i płynie prosto do Twojego serca. Obejmij Twą miłością ten świat ludzki, który Ci ofiarujemy i konsekrujemy. Przyjdź i ucisz lęk ludzi na ziemi i na zawsze. O Niepokalane Serce Maryi – od głodu, wojny i samozniszczenia – uwolnij nas. Od grzechów przeciwko życiu ludzkiemu od samego poczęcia, od nienawiści – uwolnij nas. Od różnej formy niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym – wybaw nas. Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas. Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas. Od grzechów przeciwko Duchowi Świętemu – wybaw nas, wybaw nas! O Matko Jezusa Chrystusa niech się uobecnia potęga zbawienia. Powstrzymaj Maryjo zło swoim Sercem Niepokalanym i niech w Twoim Sercu na nowo odrodzi się światło nadziei. Amen.

Dodaj komentarz