Mocny spadek ilości kandydatów do kapłaństwa w Kościele w Polsce (Vatican Service News – 06.11.2019)

 
 
 

Do polskich seminariów wstąpiło w tym roku 498 kandydatów, o 122 mniej niż w roku 2018. W sumie, na wszystkich latach kształcenia bieżący rok akademicki rozpoczęło 2853 alumnów, co oznacza, że w ciągu dwóch dekad nastąpił około 60 procentowy spadek powołań do kapłaństwa. Spadek powołań to problem złożony, a ostatnie dekady to czas podniesienia stopy życiowej i zwiększonej konsumpcji, a jednocześnie pogłębiającej się obojętności na to, co pozamaterialne i duchowe.

Leave a reply

Your email address will not be published.