Modlitewne spotkanie w Kraśniku (13.09.2019)

 
 
 

Wczoraj ks. Jarosław przewodniczył popołudniowej modlitwie w Kraśniku w parafii Matki Bożej Bolesnej. Nie było to pierwsze spotkanie w tej parafii, do której bardzo serdecznie zaprasza go zawsze ks. proboszcz. Mimo że świątynia jest bardzo duża, już przed godz. 17 była wypełniona, a ludzie wciąż dochodzili. Przybyli wierni nie tylko z Kraśnika, ale i z pobliskich miejscowości.
O godz. 17 ks. Jarosław rozpoczął modlitwę, po której wygłosił prawie 50-minutową katechezę. Mówił w niej głównie o tym, czego Chrystus od nas oczekuje i jakie winno być nasze chrześcijaństwo. Po katechezie odmówiono 3 tajemnice Różańca św. w intencji Ojca św., Kościoła, biskupów i kapłanów.

O godz. 18 rozpoczęła się Msza św., która z ks. Jarkiem koncelebrowali ks. proboszcz i wikary parafii.

W kazaniu ks. Jarosław, nawiązując do wczorajszego wspomnienia Imienia Najświętszej Marii Panny przypomniał, że Maryja przychodzi do nas, abyśmy się nie lękali. Mówił m.in., że tak jak Archanioł Gabriel mówił Matce Bożej w dniu zwiastowania – Nie bój się, nie lękaj się – Ona przychodzi do nas mówiąc: Nie bójcie się, nie lękajcie się, jeśli macie Jezusa w sercu. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

Po Mszy św. była też adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, a na zakończenie błogosławieństwo olejem św. Charbela.
Była również serdeczna modlitwa w intencji posługującego przy ołtarzu kleryka – Bartłomieja – który w październiku rozpocznie naukę w Wyższym Seminarium Duchownym. Ks. Jarosław pobłogosławił go i modlił się nad nim, prosząc by był on kiedyś dobrym kapłanem. Była to bardzo wzruszająca scena. Spotkanie to Bartek przeżył bardzo mocno.

Jeszcze po zakończeniu modlitw w kościele ludzie długo rozmawiali w zakrystii z ks. Jarkiem o swoich problemach.
Jutro, w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Jarosław przewodniczył będzie Mszy św. w parafii św. Tomasza Becketta w Targowisku, około 40 km od Kraśnika.
Jak zawsze w sobotę o godz. 17 ks. Jarosław zaprasza na katechezę na www.padrejarek.pl.

Leave a reply

Your email address will not be published.