Modlitwa na Anioł Pański z papieżem Franciszkiem (Vatican Service News – 23.07.2017)

 
 
 

Papież Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i skupił się na przypowieści o dobrym ziarnie i złym chwaście. „Poprzez ten obraz Jezus mówi nam, że na tym świecie dobro i zło są tak bardzo powiązane ze sobą, że niemożliwe jest ich rozdzielenie i wykorzenienie wszelkiego zła. Tylko Bóg może to uczynić, i dokona tego podczas Sądu Ostatecznego. Wraz z tymi dwuznacznościami i złożonym charakterem sytuacja obecna to pole wolności chrześcijan, na którym dokonuje się trudne zadanie rozeznania” – mówił Ojciec Święty.

Leave a reply

Your email address will not be published.