Modlitwa Regina Coeli z papieżem Franciszkiem z Rumunii(Vatican Service News – 02.06.2019)

 
 
 

W trzecim dniu pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Rumunii papież Franciszek odprawił uroczystą Mszę święta na którą przybyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych z Rumunii. Podczas Mszy świętej papież Franciszek ogłosił błogosławionymi sześciu biskupów grekokatolickich z Rumunii, którzy oddali życie za wiarę w Chrystusa. Są to błogosławieni męczennicy Kościoła w Rumunii. Biskupi od 1948 roku byli skazywani na wieloletnie więzienie w którym byli torturowani , zagłodzeni i zamordowani. To wszystko dlatego ponieważ nie chcieli wyrzec się katolickiej wiary.Na zakończenie papież pozdrowił i podziękował wszystkim obecnym. Podziękował prezydentowi Rumunii za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Podziękował episkopatowi oraz Kościołowi Prawosławnemu za braterskie przyjęcie. Papież modlił się by Pan Bóg pobłogosławił Kościołowi Prawosławnemu by go wspierał . Podziękował i pozdrowił episkopatowi i wiernym Kościoła Katolickiego w Rumunii. Niech Dziewica Maryja ogarnie swoją opieką wszystkich obywateli Rumunii. Na zakończenie papież pomodlił się wraz z wiernym i udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

Leave a reply

Your email address will not be published.