Możliwość uzyskania odpustu zupełnego z okazji Roku św. Jana de la Salle(Vatican Service New – 06.11.2018)

 
 
 

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że z okazji trzechsetlecia śmierci świętego Jana Chrzciciela de la Salle, udziela odpustu zupełnego na cały okres obchodów Roku Jubileuszowego, który potrwa od 17 listopada 2018 do końca przyszłego 2019 roku. Przypominamy kim był  św. Jan Chrzciciel de la Salle . Urodził się w 1651 roku i  jest uznawany w Kościele jako założyciel Zgromadzenia Braci Szkolnych . Patronem wychowawców chrześcijańskich.Święty   jest jednym z wielkich odnowicieli  szkolnictwa. Zakładał szkoły podstawowe w czasie, kiedy państwa nie posiadały jeszcze systemu edukacyjnego. Rozwijał pracę w grupach. Angażował wychowawców, aby przebywali zawsze wśród uczniów “od rana do wieczora”. Jego szkoła była bezpłatna, skupiona na integralnej formacji osoby. Założył zgromadzenie braci zakonnych wychowawców. Według jego myśli bycie nauczycielem to powołanie. Jego misja stanowi prawdziwą “służbę” wychowaniu. Jest współpracą w “dziele Bożym”. Odpust będzie można uzyskać pod zwykłymi warunkami, odbywając pielgrzymkę do sanktuarium świętego w Rzymie lub do któregoś z miejsc z nim związanych np. w Paryżu lub w Reims, a także poprzez nawiedzenie któregoś z ośrodków kultu, gdzie znajduje się jego ołtarz, relikwie, figura lub wizerunek.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.