Msza św.dziękczynno-błagalna w katedrze (24. 06. 2019)

 
 
 

Niedzielna Msza św. w katedrze rożnawskiej rozpoczęła się o godz. 12.30 . Eucharystii przewodniczył ks. Jarek, wraz z nim koncelebrował ks. dziekan dekanatu Rimavska Sobota – Radislav Polak. Przypomnijmy, że wczoraj w tym mieście ks. bp Stanislav Stolarik podpisał dekrety ustanawiające Katolickie Stowarzyszenie Rodzina Domów św. Charbela, którego siedzibą jest właśnie parafia w Rimavskiej Sobocie. Msza św. w katedrze była więc Mszą św. dziękczynną za ustanowienie tego stowarzyszenia.
Po Eucharystii, przed udzieleniem błogosławieństwa końcowego ks. Jarosław podziękował wszystkim – jeszcze raz ks. Biskupowi ordynariuszowi diecezji, proboszczowi katedry oraz ks. dziekanowi z Rimavskiej Soboty. Ks. dziekan w kilku słowach wyraził wdzięczność za te piękne przeżycia duchowe ostatnich dni.

Ks. Jarosław nałożył też poświęcone przez biskupa krzyże dwóm członkiniom Domu Modlitwy św. Charbela w Piasecznie – Beacie i Bożenie, które za 3 dni udają się do Afryki, gdzie również powstaną kolejne Domy Modlitwy św. Charbela, przynależne do Katolickiego Stowarzyszania i respektujące jego zasady statutowe.
Ks. Jarek pobłogosławił też obecnych w katedrze animatorów Domów Modlitwy św. Charbela. Na koniec zaśpiewano pieśń do Maryi, a wiele osób zapragnęło ucałować obraz niegowickiej Matki Bożej, który ksiądz zabrał wyruszając w dalszą misję.
Po Mszy św. – ostatni wspólny obiad i trzeba było się żegnać. Jak zwykle chwila ta bardzo się przedłużała, bo pielgrzymom coraz trudno się rozstać i wsiąść do autokarów. Ks. Jarek pożegnał się ze wszystkimi, a sam pojechał również do Polski, ale w wyjątkowo długą trasę, ponieważ już dzisiaj wieczorem powinien przewodniczyć Mszy św. odpustowej koło Łeby w parafii Białogardy. Przez kolejne 2 dni głosił tam będzie rekolekcje. Pamiętajmy, by wspierać go modlitwą.

Leave a reply

Your email address will not be published.