Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II, spotkanie z kard. Krajewskim (8.06.2018)

 
 
 

Wczoraj rano ks. Jarek modlił się w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II. Polecał w modlitwie szczególnie tych, którzy wspierają finansowo nasz portal oraz CharbelTV.
Przy ołtarzu, gdzie znajduje się grób papieża-Polaka, zebrało się wielu jego rodaków. Jak w każdy czwartek o godz. 7 rozpoczęła się Msza św. Przewodniczył jej jeden z kapłanów archidiecezji krakowskiej, a koncelebrowało bardzo wielu księży. Wśród nich był również kardynał-nominat ks. abp. Konrad Krajewski, który wyglądał skromnie jak każdy kapłan – miał tylko założony krzyż i pierścień, nie miał natomiast założonej piuski.
Ponieważ ks. Jarosław musi się udać do Słowacji i Polski, ze względu na jubileusz kapłaństwa ks. bpa Stolarika i swój, spotkał się wczoraj z kardynałem-nominatem Krajewskim, by złożyć mu wcześniej serdeczne życzenia. Powiedział Jego Eminencji, że w Domach Modlitwy otaczamy go teraz szczególnie modlitwą. Złożył życzenia i podarował nowemu polskiemu kardynałowi, jałmużnikowi papieskiemu figurkę Matki Bożej z Babbeux, mówiąc że to Matka Boża nazywana Matką Ubogich. Spotkanie było krótkie, ale bardzo miłe. Przypomnijmy, że ks. Jarosław przez pewien czas studiował z ks. Krajewskim w jednym Seminarium Duchownym w Łodzi.
Ks. kard. nominat serdecznie podziękował za pamięć, modlitwę i dar.
(oprac. BRS)

 

Dodaj komentarz