Nabożeństwo z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie (3.04.2019)

 
 
 

Wczoraj o godz. 20 w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach ks. Jarosław przewodniczył modlitwie z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie za wstawiennictwem świętych Jana Pawła i Charbela. Do świątyni wniesiono uroczyście relikwie – ks. Jarosław – św. Charbela, a Jana Pawła – ks. proboszcz Mirosław Wojturski, brat proboszcza w Brzezinach, kolega z roku ks. Jarosława. Na nabożeństwo przybyły setki wiernych nie tylko z parafii, ale nawet ze Skierniewic i miejscowości wokół.

Ks. Jarosław poprowadził najpierw modlitwę uwielbienia i dziękczynienia; była też modlitwa z prośbą o przebaczenie za wszelkie profanacje Najświętszego Sakramentu. Na koniec, po błogosławieństwie, było też namaszczenie wiernych olejem z Libanu, pobłogosławionym przy grobie św. o Charbela. Nabożeństwo skończyło się po godz. 22.

1 Comment

Leave a reply

Your email address will not be published.