Najstarsze organy w Polsce grają w Kazimierzu nad Wisłą (7.11.2019)

 
 
 

Kazimierz Dolny cieszy się popularnością jako urokliwe miasteczko z niepowtarzalnym rynkiem, zaułkami, spichlerzami i pejzażami. Odwiedzając to miasto artystów i turystów, koniecznie zobaczyć trzeba górujący nad rynkiem gotycko-renesansowy kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Warto tu wstąpić choć na krótką modlitwę.
Pierwsza informacja o istnieniu parafii w Kazimierzu Dolnym pochodzi z 1325 roku, kościół wzniesiony został z kamienia wapiennego, był dużo mniejszy od dzisiejszego. W 1561 roku w czasie pożaru miasta fara uległa znacznemu zniszczeniu. Z dawnego kościoła zachował się jedynie zrąb murów. Odbudowę przeprowadzono w latach1586-1613 pod kierownictwem Jakuba Balina, pochodzącego z Włoch. Kościół ponownie został zniszczony podczas potopu szwedzkiego, powstania listopadowego i wojen światowych – a po tych klęskach remontowany i konserwowany. Dziś budzi podziw nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz, gdzie wzrok przyciągają detale architektoniczne. Jedna z kaplic bocznych przypominają m.in. Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu.
Bezcenne są też organy zbudowane ok. roku 1620 będące prawdopodobnie najstarszym tego typu instrumentem w Polsce. Są unikatem na skalę światową. Przechodziły one w ciągu wieków wiele remontów; dziś można ich posłuchać m.in. nie tylko w czasie nabożeństw, ale letnich koncertów. (BRS)

Leave a reply

Your email address will not be published.