Nam trzeba dzisiaj błogosławieństwa (14. 03. 2019)

 
 
 

Trzeci, ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych w Glichowie w parafii Raciechowice zgromadził tak wielu wiernych, że zajęte były wszystkie miejsca – nawet na chórze. Podobnie jak w poprzednich dniach oprócz parafian byli też mieszkańcy Wieliczki, Mszany czy Dobczyc. Szczególną radość sprawiło ks. Jarosławowi spotkanie z mieszkającą w Dobczycach rodziną z Kazachstanu, gdzie wiele lat temu pełnił posługę
Modlitwy rozpoczęły się odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, a także Litanii do Matki Bożej.

Po tych modlitwach ks. Jarosław przekazał informacje z prasy włoskiej i francuskiej, która pisze o głosach domagających się dekanonizacji św. Jana Pawła II. – Módlmy się za tych, którzy oskarżają św. Jana Pawła II i chcą obniżyć wartość jego nauczania. Przepraszamy Ojcze Święty! – powiedział ks. Jarosław, unosząc w górę relikwie świętego Papieża- Polaka.
Tematem wygłoszonej następnie katechezy była miłość. Ks. Jarek podkreślał w niej, że wiara i miłość powinny być nierozłączne, że gdzie prawdziwa miłość, tam jest Bóg. Oto fragmenty tej nauki:

Po katechezie rozpoczęła się Msza św., którą celebrował ks. Jarosław, a koncelebrował ks. Michał. W kazaniu ks. Jarek mówił m.in. o roli Matki Bożej, która wciąż jest przy nas obecna i pomaga nam wracać do Jezusa. Uczy nas najprawdziwszej, Bożej miłości.
Wyjątkowym momentem Mszy św. było poświęcenie przyniesionych do kościoła krzyży i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. – tłum ludzi z uniesionymi w górę krzyżami uroczyście wyrzekał się złego ducha, po czym wszyscy zaśpiewali pieśń: Nie zdejmę krzyża. – Kiedy będziecie wracać z tymi krzyżami, pobłogosławcie wasz dom i domy sąsiadów. Nam trzeba dzisiaj błogosławieństwa, byśmy jeden drugiego błogosławili.

Po Mszy św. ks. Michał Nędza, dziękował ks. Jarosławowi w imieniu własnym oraz ks. proboszcza parafii Raciechowice, który ze względu na inne obowiązki nie mógł przybyć, za przeprowadzenie rekolekcji, jakich jeszcze kilka miesięcy temu nikt by się w tej parafii nie spodziewał. Dziękowano za nie oklaskami, jednak gdy ks. Jarek zaprotestował, mówiąc, że należą się one Jezusowi, ks. Michał zademonstrował, jakie wyjątkowe oklaski są dla Boga.. Nie był to koniec aplauzu, bo oklaskami dziękowano także m.in. wszystkim grupom działającym przy parafii, scholi, która dbała o oprawę muzyczną modlitewnych spotkań, księdzu Janowi z Góry św. Jana. Ks. Jarek skomentował słowami: – Kiedy pojechałem do Italii, dziwiłem się, że Włosi wyrażają swoje uznanie oklaskami w kościele, ale teraz widzę, że ich już przebiliśmy… Również i on podziękował za zaproszenie do parafii i tak liczny udział w rekolekcjach. Udzielił też błogosławieństwa krzyżem misyjnym i relikwiami św.
Po adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie o uzdrowienia i uwolnienie za wstawiennictwem św. Charbela, ks. Jarosław pobłogosławił nowy Dom Modlitwy nr 373, który powstał w Strzelcach Górnych.

Każdy otrzymał też błogosławieństwo olejem św. Charbela.
Spotkanie zakończył Apel Maryjny. Trwało on aż do godziny 23.30.
(oprac. BRS)

Leave a reply

Your email address will not be published.