Nawet w Medjugorie trzeba być ostrożnym (12.10.2017)

 
 
 

W drugim dniu każdego miesiąca w Medjugorie wierni gromadzą się przy wejściu na Brdo, gdzie znajduje się tam tzw. Błękitny Krzyż. W miejscu tym były pierwsze objawienia. Od wielu lat przybywa tam jedna z widzących – Miriana, która drugiego każdego miesiąca przeżywa spotkanie z Matką Najświętszą. Po tym spotkaniu zostawia zawsze krótkie przesłanie. W tym dniu w Medjugorie jest zawsze więcej pielgrzymów niż zwykle – bardzo wiele przybywa ich z Italii, a ostatnio również z Polski. Przed spotkaniem z Maryją Miriana modli się ze wszystkimi – odmawiany jest różaniec św. Kiedy następuje spotkanie z Maryją, Miriana wpatrzona jest w jeden punkt, traci kontakt ze wszystkimi. Widać że rozmawia, ale nie słychać tego, co mówi. Jak sama wielokrotnie wspominała, Matka Boża również z nią modli się różańcem świętym. Odmawia razem z nią modlitwę Ojcze nasz, trzymając w dłoniach różaniec. Przesuwa paciorki, natomiast nie wypowiada słów Zdrowaś Maryjo, gdyż pozdrawiałaby samą siebie. Następne spotkanie modlitewne z Mirianą nastąpi 2 listopada.
Ks. Jarosław przestrzega, by będąc w tamtym miejscu zachować ostrożność, ponieważ wraz z pielgrzymami przybywają do Medjugorie również osoby dotknięte różną formą zniewoleń, udręczeń przez szatana, także opętane przez złego ducha. Szatan zawsze pragnie przeszkadzać , zniechęcać, czasem wykorzystuje każde „otwarte drzwi” w aspekcie duchowym, aby zaatakować. Matka Boża chroni swoje dzieci, jednak nawet w tak cudownym miejscu zdarzyły się przypadki pewnych problemów duchowych u osób, które zbytnio zbliżyły się do opętanych czy zniewolonych. Pamiętajmy, że osoby które pragną asystować modlitwom kimś dotkniętym działaniem złego ducha, muszą być odpowiednio przygotowane w aspekcie duchowym i oczywiście być w stanie łaskie uświęcającej. Muszą wyróżniać się pobożnością, dobrem i miłością, ale przede wszystkim pokornym sercem.
Podczas spotkań modlitewnych w Medjugorie w minionych latach zdarzały się też publiczne manifestacje obecności szatana podczas modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu, jak również w momentach ciszy, gdy osoba widząca rozmawiała z Matką Najświętszą. Przedstawiamy nagranie ze stycznia 2017 spod Błękitnego Krzyża w Medjugorie. Można zauważyć osobę, która najpierw przechodzi w różne miejsca (oznaczona strzałkami), a w momencie gdy Miriana przeżywa widzenie Najświętszej Marii Panny, zostaje rzucona na ziemię, mówi w językach niewspółczesnych, niezrozumiałych, po prostu widoczna jest manifestacja złego ducha.
Nieustannie więc pamiętajmy w naszych modlitwach, aby wspierać osoby, które znajdują się w stanie dręczenia, opętania. Módlmy się również w intencji tych, które zostały uwolnione. Przypomnijmy, że w ciągu dziejów tym cierpieniem zostało dotkniętych wielu świętych, aby jeszcze bardziej mogli zbliżyć się do Boga.
(oprac. BRS)

Dodaj komentarz