Nie bawimy się w Kościół, lecz nim jesteśmy 13.05.2021

 
 
 

Czas pandemii sprawił, że więcej niż kiedykolwiek osób zaczęło komunikować się przez internet. Jeżeli jest to środek do dobrej komunikacji, to dziękujemy Bogu za ten dar. Musimy mieć jednak świadomość, że z internetem jest jak z nożem – możemy go użyć do dobrych rzeczy, pokroić chleb, obrać jabłuszko, ale może też nim kogoś zabić. Katolicki Kościół Narodowy w Polsce jeszcze przed pandemią docierał do ludzi poprzez transmisje internetowe nabożeństw oraz głoszenie słowa. Zwierzchnik KKN bp Adam Rosiek mówi, że jest to dzisiaj fundamentalne, aby używać tego środka do ewangelizacji.
Wspólnota KKN liczy kilkunastu kapłanów, na jej czele stoi dwóch biskupów. W najbliższym czasie święcenia przyjmie diakon, który od dwóch lat przygotowuje się do nich po ukończeniu studiów teologicznych. Gdyby ktoś wczoraj miał możliwość uczestniczenie w specjalnej konferencji z użyciem aplikacji zoom, od razu zrozumiałby, jak bardzo biskupi i kapłani połączeni są ze sobą więzami, które porównać można do rodzinnych. W dwugodzinnej konferencji uczestniczyło 12 kapłanów (pozostali pełnili inne obowiązki), którzy są proboszczami – zazwyczaj w pojedynkę – w parafiach w różnych częściach Polski. Byli m.in. księża z Bydgoszczy, Białegostoku, Warszawy, Rybnika, Ostrowca Świętokrzyskiego, Łodzi, Florencji, Bielska-Białej, Szczecina, Milicza, Florencji. Na początku modlitwie przewodniczył ks. bp. Adam Rosiek, który wygłosił katechezę dla kapłanów przypominając raz jeszcze, że nikomu nie zezwala, aby krytykował Kościół rzymskokatolicki, nawet gdyby z jego strony spotykał kapłanów KKN atak, czy brak poszanowania. – Macie być przede wszystkim świadkami Ewangelii – mówił bp. Rosiek – miłować drugiego człowieka i przebaczać. A ból i cierpienie powodowane przez innych ofiarować Chrystusowi i Jego Matce. Po tym was wszyscy poznają, jak mówi Chrystus – żeście uczniami moimi…
Podczas katechezy ks. Biskup podkreślił, że bardzo ważna jest sprawowana codzienna Eucharystia i misja wychodzenia do ludzi, gdziekolwiek oni są. Podkreślił również, że KKN jest kościołem misyjnym nie mającym nic wspólnego z „narodowcami”. Słowo „narodowy” w nazwie przypomina, że jesteśmy braćmi jednego narodu i mamy kochać swoją Ojczyznę. – Nie bawimy się w Kościół – mówił bp. Adam – lecz jesteśmy prawdziwie Kościołem katolickim, który niesie ludziom Ewangelię.
Po katechezie ks. Biskupa każdy z uczestników konferencji miał kilka minut, by zaprezentować, co dzieje się w jego parafii i jakie ma plany. Zabrał głos również bp. Andrzej Lipiński, który pomimo podeszłego wieku i problemów zdrowotnych wspiera wszystkich kapłanów nieustannie modlitwą. Biskup Adam podkreślił, że sanktuarium maryjne KKN we Florencji koło Iłży jest szczególnym domem naszej kochanej Matki – Maryi, gdzie powinniśmy pielgrzymować. Całe prezbiterium wraz z biskupami przybędzie do Florencji na odpust, który będzie miał miejsce w święto Matki Bożej Wniebowziętej 15 sierpnia. Przyjadą tam również duchowni i pielgrzymi z zagranicy.
Na koniec ks. Biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa i przypomniał o kolejnej konferencji, a także modlitwie, by powiodły się plany budowy świątyń w parafiach, gdzie są w tej chwili znajdują się tylko małe kaplice.
Ks. Biskup polecił modlitwie również tych kapłanów, którzy zdecydowali się lub podejmują decyzje, aby wejść do wspólnoty KKN i służyć Chrystusowi głosząc Ewangelię.
Oto kilka ujęć i krótki film z wczorajszej konferencji.

Leave a reply

Your email address will not be published.