Nie dajcie się zwyciężyć rozpaczy (Vatican Service News – 13.10.2017)

 
 
 
Nie dajcie się zwyciężyć rozpaczy! Ufajcie Bogu, ufajcie wstawiennictwu naszej Matki  – zaapelował papież Franciszek , wskazując że “w każdym sercu czczącym Maryję możemy dotknąć nadziei, która ukonkretnia się w doświadczeniu duchowości, wielkoduszności, solidarności, w wytrwałości, braterstwie, radości” – wartościach, które zakorzenione są w wierze chrześcijańskiej.  Papież zapewnił, że Matka Boża zachęca nas do zaufania Bogu, który stworzył nas z nieskończonej miłości i “nas zawsze zaskakuje”. Wezwał, by jubileuszowa “radość promieniująca z serc dotarła do każdego krańca świata, a szczególnie na peryferie geograficzne, społeczne i egzystencjalne, tęskniące za kroplą nadziei.  Niech prosty uśmiech Maryi, który możemy dostrzec na jej wizerunku będzie źródłem uśmiechu każdego z nas w obliczu życiowych trudności.
Chrześcijanin nigdy nie może być pesymistą!

Dodaj komentarz