Niezwykły gest pokory (Vatican Service News – 12.10.2017)

 
 
 

W czasie modlitwy ekumenicznej z udziałem ponad dwustu osób w katedrze w Trydencie miejscowy ordynariusz katolicki arcybiskup Lauro Tisi i stojący na czele Federacji Kościołów Luterańskich Niemiec biskup Karl-Heinrich Manzke umyli sobie wzajemnie nogi, w geście chrześcijańskiej pokory, typowym dla Wielkiego Czwartku. Spotkanie związane było z 500. rocznicą Reformacji, która dla katolików i protestantów jest okazją do spojrzenia na siebie “w nowy sposób, z życzliwością i pozytywnie”, jak zauważył arcybiskup Tisi. Dodał, że dar odmienności “nie oznacza przeciwieństwa, lecz bogactwo”. Ze swej strony biskup luterański podkreślił, że “Duch Święty jest darem Bożym, który sprawia, że jesteśmy siostrami i braćmi w wierze, wolnymi i odpowiedzialnymi przed Bogiem i światem”. To niezwykle ważny ale i symboliczny gest , który dokonał się również w miejscu w którym odbył się Sobór Trydencki.

Dodaj komentarz