Nowenna do Świętego Charbela 16.12.2017

 
 
 

Dzień drugi-16 grudnia

O chwalebny Święty Charbelu, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem duchowego pomagania ludziom.Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: niosłeś pociechę, wypraszałeś uwolnienie od cierpień, chorym zdrowie. Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić w tej nowennie.

Błaganie o dar nadziei

Chwalebny Święty Charbelu, proszę Cię, abym cieszył się darem nadziei na bogactwa, jakie przygotował w wieczności Bóg dla tych, którzy są mu posłuszni. Wyproś mi  u Boga łaskę, bym pragnął chwały Boga  Najwyższego, spełniania Jego świętej woli i zbawienia swej duszy.

Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością, spokojem i nadzieją na spełnienie się obietnic Bożych.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała…

Święty Charbelu, umacniaj moją nadzieję.

Dodaj komentarz