Nowenna do Świętego Charbela

 
 
 

Dziewiąty dzień-23 grudnia

O chwalebny Święty Charbelu, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem duchowego pomagania ludziom.Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: niosłeś pociechę, wypraszałeś uwolnienie od cierpień, chorym zdrowie. Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić w tej nowennie.

Błaganie o dar dobrej śmierci

Święty Charbelu, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę dobrze przygotować się na szczęśliwe zakończenie życia na tym świecie. Pragnę otrzymać wieczną nagrodę, lecz jeszcze tak mało się staram, by na nią zasłużyć. Chciałabym odnieść zwycięstwo, lecz nie biorę swego krzyża.

Wyproś mi łaskę zmartwychwstania i życia wiecznego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała…

Sw. Charbelu -wyproś dla mnie łaskę dobrego życia i otrzymania nagrody wiecznej.

Modlitwa końcowa

Święty Charbelu, mój Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną.

Ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie zgodnie z Ewangelią, kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen.

Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie Świętego Charbela wzór życia na tym świecie, racz udzielić za jego wstawiennictwem łaski, o którą Cię dzisiaj prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz